Żłobek – rekrutacja 2018/2019

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy – tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w Centrum Rozwoju Dziecka BEREK! (RPDS.0401-02-0109/18). W ramach projektu planujemy utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez modernizację i doposażenie pomieszczeń żłobka, zapewnimy również utrzymanie miejsc żłobkowych poprzez współfinansowanie opieki w godzinach pracy żłobka, wyżywienia oraz opieki specjalistów.

Do wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnej zapraszamy rodziców/opiekunów powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i rodzicielskich oraz wychowawczych oraz osoby bezrobotne.

Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę:

>>klik<<