przedszkole

Przedszkole

W ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się 50% zdolności do uczenia się, dlatego naszym celem jest wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Priorytetem naszej działalności jest pobudzanie twórczej aktywność dzieci, rozwój intelektualny, motywowanie do samodzielnego uczenia się i rozwiązywania problemów. Stawiamy na otwarty i twórczy styl pracy. Dzieci traktujemy podmiotowo, z szacunkiem, darzymy je uwagą i opieką.

W pracy z dziećmi kierujemy się metodą Thomasa Gordona – stosujemy techniki wychowania bez porażek. Wychodzimy z założenia, że  potrzeby dorosłych i dzieci są równie ważne; konflikty rozwiązywane są tak, by zaspokojone zostały potrzeby obu stron. Akceptujemy dziecko takim jakim ono jest – radzenie  sobie z różnicami wartości poprzez modelowanie, konsultację i komunikaty JA.
Współdziałamy z rodzicami, rzetelne i obiektywne przekazując informacje o postępach i trudnościach w rozwoju dziecka, jego predyspozycjach, zdolnościach i zainteresowaniach. Jesteśmy nastawieni na dialog, wspomaganie rodziców w sytuacjach wychowawczych.
Nauczyciele w naszej placówce poszerzają swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Uczenie się traktują jako proces trwający całe życie.

Publiczne Przedszkole Centrum Rozwoju Dziecka Berek! posiada status publicznej placówki od marca 2015 roku, prowadzoną przez osobę fizyczną Bogusławę Nowiszewską. Organem nadzoru jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Od stycznia 2017  do 31.08.2017 w przedszkolu prowadziliśmy projekt „Zmiana na lepsze w przedszkolu” RPDS.10.01.02-02-0026/16

Na rok 2020/2021 nasze Przedszkole otrzymało również wsparcie i dofinansowanie w ramach projektu: „BEREK! Tworzymy nowe miejsca wychowania przedszkolnego we Wrocławiu” RPDS.10.01.02-02-0029/19-00. W ramach projektu utworzone zostały dwie grupy przedszkolne.

Dzieci korzystają z bogatego programu dodatkowego. Wśród organizowanych przez nas zajęć można znaleźć język angielski z elementami muzyki, zajęcia muzyczno-ruchowe, gimnastykę, małego odkrywcę. Prócz zajęć dodatkowych dzieci biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach, imprezach, warsztatach i piknikach. Organizujemy również wycieczki kulturalne (kino, teatr, muzea, NFM) oraz rekreacyjne (np. wioska indiańska, Skansen Rolny Golinowscy, ZOO, gospodarstwa agroturystyczne).

 

 

Statut Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! :

>klik<<

Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu:

        >>klik<<