zlobek-top

Żłobek

W ramach Centrum Rozwoju Dziecka Berek! działa Niepubliczny Żłobek Żłobek został przystosowany do przyjęcia 64 dzieci – po 19 w dwóch grupach (maluchy, średniaki), 26 w  jednej (starszaki).  

 

W grupach pracuje ilość opiekunek dyktowana przez ustawę żłobkową – w grupie, gdzie znajdują się dzieci do 1 r. ż., jedna opiekunka przypada na każdą rozpoczętą piątkę dzieci. W grupach starszych jest to jedna opiekunka na 8 dzieci.

W żłobku wdrożona jest norma HACCP. Przeszliśmy pomyślnie szereg kontroli zewnętrznych (m. in. z Państwowej Inspekcji Pracy czy Sanepidu), każdorazowo stosując się do drobnych zaleceń wydanych przez kontrolerów.
Świadczy to o wysokich standardach panujących w naszej placówce. Stale staramy się je podwyższać.

Od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 w żłobku realizowany był projekt „Żłobek – na dobry początek” finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu była aktywizacja rodziców bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

W roku Żłobkowym 2018/2019  otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy – tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w Centrum Rozwoju Dziecka BEREK! (RPDS.0401-02-0109/18).” W ramach projektu planujemy utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez modernizację i doposażenie pomieszczeń żłobka, zapewnimy również utrzymanie miejsc żłobkowych poprzez współfinansowanie opieki w godzinach pracy żłobka, wyżywienia oraz opieki specjalistów.

 

Niepubliczny żłobek Centrum Rozwoju Dziecka Berek!

Wpisany jest do rejestru żłobków.

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki sprawuje Urząd Gminy Wrocław, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ,

tel. tel. +48 71 777 79 60,  mail: wzd@um.wroc.pl

 

 

Centrum Rozwoju Dziecka Berek! mieści się przy ul. Gajowickiej 114-116 we Wrocławiu, realizuje zadanie publiczne dla Gminy Wrocław: Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka  nad dziećmi w wieku do lat 3 – 36/ŻK/2021/2022. Otrzymuje dotacje w kwocie 680 zł/miesiąc/dziecko.