Zapraszamy na zajęcia popołudniowe

Centrum Rozwoju Dziecka Berek! to nie tylko żłobek i przedszkole. Popołudniami zapraszamy na zajęcia adaptacyjne, edukacyjne i oczywiście – zabawę.


JESTEM ŚPIEWAJĄCYM PRZEDSZKOLAKIEM

cykl zajęć adaptacyjnych o charakterze muzycznym dla dzieci w wieku 2-3,5 roku z Magdaleną Ślęzak

Czy wiecie, Drodzy Rodzice, że zabawa z muzyką to najlepszy sposób na kształtowanie harmonijnego rozwoju i osobowości Waszych pociech? Dzieci uwielbiają śpiewać, tańczyć i szaleć przy muzyce. Dzięki tym zajęciom Wasze maluchy będą gotowe do podejmowania nowych wyzwań i współpracy w grupie.

Zajęcia są prowadzone przez rozśpiewaną panią Magdę, która odkrywa wraz z dziećmi świat dźwięków, pomaga rozwijać muzykalność oraz poczucie rytmu, uwrażliwiające na różne style muzyczne. Poprzez uczestnictwo w zajęciach dzieci, zupełnie naturalnie i bezboleśnie, stają się gotowe do samodzielnej zabawy i pracy, co stanowi dobry start w edukacji przedszkolnej.

W cyklu spotkań wprowadzamy trójstopniową metodę usamodzielniania się dzieci:

na początku w zajęciach wraz z dzieckiem uczestniczy rodzic, wspierając je w zabawie w gronie rówieśników; następnie rodzic staje się obserwatorem pracy dziecka w grupie, pod kierunkiem pani pedagog; w ostatnim etapie dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie (bez rodziców), wraz z panią nauczycielką. 

Celami zajęć są:

 • rozwój muzykalności i wrażliwości dzieci,
 • rozwój wyobraźni ruchowej i muzycznej,
 • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych,
 • wszechstronny rozwój osobowości dziecka,
 • rozwój społeczny (wyrobienie w uczniach nawyku solidarności, organizowania się grup, współpracy i pomysłowości,
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania.

Wiek dzieci: 2-3,5 roku

Czas trwania: 60 minut 

Wielkość grupy: od 8 do 14 osób 

Prowadząca: Magdalena Ślęzak – muzykoterapeutka, nauczycielka wychowania przedszkolnego, z 15-letnim doświadczeniem pracy z dziećmi

Koszt uczestnictwa w zajęciach:

 • karnet miesięczny (4 kolejne spotkania): 170,00 zł
 • opłata za 1 zajęcia: 45 zł (liczba osób w grupie jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa mają posiadacze karnetów. W pojedynczych zajęciach można uczestniczyć tylko wtedy, gdy w grupie są wolne miejsca)

Termin: środa 17.00-18.00 

Zapisy: 502 112 140 lub biuro@berek.pl

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

dla dzieci w wieku 2,5-3,5 roku

Czy chcesz, aby Twoje dziecko bez stresu i z wielką radością powędrowało do przedszkola? Czy martwisz się, jak zareaguje na nowe otoczenie, kolegów i panią?

Zastanawiasz się, czy jest wystarczająco samodzielne, by podołać wszystkim wyzwaniom?

Pomóż swojemu dziecku oswoić nieznane i poznać radość bycia przedszkolakiem. Przygotuj je do przekroczenia progu przedszkola bez stresu i płaczu – po prostu z uśmiechem na ustach! 

Celem naszych cyklicznych spotkań jest m.in. ułatwienie dziecku bezstresowego wkroczenia w świat grupy przedszkolnej. Nasi nauczyciele nastawieni są na indywidualne potrzeby każdego dziecka. Proponujemy dwie godziny urozmaiconych, interesujących aktywności, przestrzegając jednocześnie zasady, że dziecko nie musi robić niczego, czego się lęka lub na co nie ma ochoty.

W czasie zajęć doświadczymy i nauczymy się:

 • współpracy i działania w grupie,
 • radosnych piosenek,
 • akceptacji innych dzieci,
 • samodzielności przy posiłkach,
 • radości tworzenia (zabawy plastyczne),
 • zasad panujących w przedszkolu.

Wiek dzieci: 2,5-3,5 roku

Czas trwania: 45 minut 

Wielkość grupy: od 8 do 14 osób

Prowadząca: Ludmiła Jaskułowska

Termin: wtorek 9.00-9.45, czwartek 9.00-9.45

Koszt uczestnictwa w zajęciach:

 • karnet miesięczny (4 kolejne spotkania): 150 zł)
 • opłata za 1 zajęcia: 40 zł (liczba osób w grupie jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa mają posiadacze karnetów. W pojedynczych zajęciach można uczestniczyć tylko wtedy, gdy w grupie są wolne miejsca)

Zapisy: 535 212 242 lub biuro@berek.pl

Zajęcia elementarne dla dwulatków

dla dzieci i rodziców

Zabawy adresowane są do dwulatków i ich opiekunów, którzy pragną uczestniczyć w wszechstronnym i harmonijnym rozwoju swoich dzieci. Celem zajęć jest rozbudzenie w dziecku ciekawości poznawania świata wszystkimi zmysłami, zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, a także nabycie zdolności zabawy z rówieśnikami. Rodzicom zajęcia umożliwiają umocnienie więzi z dzieckiem, jak również podsuwają nowe pomysły do zabawy.

Program zajęć charakteryzuje się szczególnym akcentem na rozwój ośmiu rodzajów inteligencji: ruchowej, muzycznej, językowej, matematyczno-logicznej, interpersonalnej, przyrodniczej, wizualno-przestrzennej, co pozwala na rozbudzanie w dziecku jego naturalnych predyspozycji.

Wiek dzieci: 2 lata

Czas trwania: 45 min

Wielkość grupy: od 8 do 14 osób

Prowadząca: Ludmiła Jaskułowska

Termin: poniedziałek 11.00-11.45, wtorek 10.00-10.45

Koszt uczestnictwa w zajęciach:

 • karnet miesięczny (4 kolejne spotkania): 155 zł
 • opłata za 1 zajęcia: 40 zł (liczba osób w grupie jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa mają posiadacze karnetów. W pojedynczych zajęciach można uczestniczyć tylko wtedy, gdy w grupie są wolne miejsca) 

Zapisy: 535 212 242 lub biuro@berek.pl

WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI

zajęcia sensoryczne dla maluszków od 6 do 18 m-ca

Sensoryka to naturalna potrzeba dziecka, stanowi istotny wpływ w jego rozwoju. Dlatego ważne jest, by dzieci rozwijały swoje zmysły: dotyk (suche, mokre, zimne, ciepłe), wzrok (cała paleta kolorów, która przewija się przez całe zajęcia), smak (produkty specjalnie przygotowywane dla małych dzieci z ekologicznych produktów bez alergenów), słuch (maluchy mogą nasłuchiwać ukrytych dźwięków, które pojawiają się na zajęciach). Poprzez zabawę pociechy rozwijają swoją motorykę, dzięki której poznają lepiej otaczający je świat.

Wiek dzieci: 6-18 miesięcy

Czas trwania: 45 min

Wielkość grupy: od 8 do 14 osób

Prowadząca: Ludmiła Jaskułowska

Termin: poniedziałek 9.00-9.45, 10.00-10.45

Koszt uczestnictwa w zajęciach:

 • karnet miesięczny (4 kolejne spotkania): 155 zł
 • opłata za 1 zajęcia: 40 zł (liczba osób w grupie jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa mają posiadacze karnetów. W pojedynczych zajęciach można uczestniczyć tylko wtedy, gdy w grupie są wolne miejsca) 

Zapisy: 535 212 242 lub biuro@berek.pl

BAJKOLANDIA OD 2 DO 6 ROKU ŻYCIA

Czytanie, moderowanie, odgrywanie postaci, narracji i przebiegu według scenariusza wybranych bajek. Włączanie w to pracy artystycznej z pomalowaniem buziek, z użyciem odpowiednich atrybutów, instrumentów muzycznych i scenografii

Wiek dzieci: od 6 roku życia

Czas trwania: 45 min

Wielkość grupy: od 8 do 14 osób

Prowadząca: Ludmiła Jaskułowska

Termin: wtorek 11.00-11.45, 16.00-16.45, 17.00-17.45; czwartek 10.00-10.45, 11.00-11.45

Koszt uczestnictwa w zajęciach:

 • karnet miesięczny (4 kolejne spotkania): 155 zł
 • opłata za 1 zajęcia: 40 zł (liczba osób w grupie jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa mają posiadacze karnetów. W pojedynczych zajęciach można uczestniczyć tylko wtedy, gdy w grupie są wolne miejsca) 

Zapisy: 535 212 242 lub biuro@berek.pl

GORDONKI 

Zajęcia muzyczne i umuzykalniające dla dzieci

Umuzykalnianie dzieci wg teorii E.E. Gordona bazuje na audiacji (wstępnej i właściwej, czyli powtarzaniu dźwięków osoby prowadzącej zajęcia). Nauka muzyki ma przebiegać jak nauka mowy i wpływać na ogólny rozwój maluchów. Dlatego tak ważne jest „osłuchanie” dziecka z różnorodnymi formami muzycznymi. Maluchy w czasie zajęć budują własny słownik rytmiczno-muzyczny. Potrafią także koordynować swoje ciało do pracy z muzyką. Do zajęć są wykorzystywane instrumenty.

Wiek dzieci: od 6 roku życia

Czas trwania: 45 min

Wielkość grupy: od 8 do 14 osób

Prowadząca: Ludmiła Jaskułowska

Termin: poniedziałek 16.00-16.45,17.00-7.45; środa 9.00-9.45, 10.00-10.45,11.00-11.45

Koszt uczestnictwa w zajęciach:

 • karnet miesięczny (4 kolejne spotkania): 155 zł
 • opłata za 1 zajęcia: 40 zł (liczba osób w grupie jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa mają posiadacze karnetów. W pojedynczych zajęciach można uczestniczyć tylko wtedy, gdy w grupie są wolne miejsca) 

Zapisy: 535 212 242 lub biuro@berek.pl

 

Rola logopedy w żłobku

Tym razem o roli logopedy w żłobku, sposobie prowadzenia zajęć i efektach w tekście napisanym przez  logopedę, panią Monikę Czuchraj-Kupisz

Czytaj Dalej

Rola psychologa w żłobku

W ramach zajęć programu terapeutyczno-rozwojowego dzieci uczestniczą w zajęciach z różnymi specjalistami. W najbliższych dniach postaramy się przybliżyć co wnoszą i jak mogą wyglądać zajęcia z nimi. Jako pierwszą prezentujemy rolę psychologa w żłobku.  Czytaj Dalej

O żłobku

W ramach Centrum Rozwoju Dziecka Berek! działa Niepubliczny Żłobek nr 107. Znajduje się on na parterze siedziby. Żłobek został przystosowany do przyjęcia 61 dzieci – po 19 w młodszych grupach, 23 w najstarszej.

Dzieci podzielone są wiekowo na 3 grupy:

 • maluchy – od 20 tygodnia do 15 miesiąca życia,
 • średniaki – od 16 do 20 miesiąca,
 • starszaki – od 21 miesiąca do 3 roku życia.

W grupach pracuje ilość opiekunek dyktowana przez ustawę żłobkową – w grupie, gdzie znajdują się dzieci do 1 r. ż., jedna opiekunka przypada na każdą rozpoczętą piątkę dzieci. W grupach starszych jest to jedna opiekunka na 8 dzieci.
Od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 w żłobku realizowany był projekt „Żłobek – na dobry początek” finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu była aktywizacja rodziców bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
Od września 2015 roku jesteśmy dotowani przez Wydział Zdrowia Gminy Wrocław.
Przeszliśmy pomyślnie szereg kontroli zewnętrznych (m. in. z Państwowej Inspekcji Pracy czy Sanepidu), każdorazowo stosując się do drobnych zaleceń wydanych przez kontrolerów.
Świadczy to o wysokich standardach panujących w naszej placówce. Stale staramy się je podwyższać.

 

Koszty związane z pobytem w żłobku

 • czesne – niezależnie od obecności dziecka – 325,50 zł/miesiąc,
 • program terapeutyczno-rozwojowy – niezależnie od obecności dziecka, nieobowiązkowy (deklaracja wg umowy) – 124,50 zł/miesiąc,
 • wyżywienie – 4 posiłki dziennie – zgodnie z zamówieniami na podstawie zgłaszanych nieobecności dziecka – 12 zł/dziennie,
 • wpisowe – płatne jednorazowo, do 3 dni od podpisania umowy – 450 zł.

Tygodniowy plan zajęć w żłobku

 • Poniedziałek – zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą,
 • Wtorek – zajęcia ogólnorozwojowe z psychologiem,
 • Środa – gimnastyka buzi i języka z logopedą,
 • Czwartek – rytmika z muzykoterapeutą,
 • Piątek – język angielski.

Pikniki firmowe, festyny, kinderbale i inne

ORGANIZACJA ZABAW, IMPREZ, ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA ZE WZGLĘDU NA SYTUACJE EPIDEMICZNĄ W KRAJU. 

 

Organizujemy atrakcje dla dzieci na różnego rodzaju przedsięwzięciach.

Nasi animatorzy dostosowują plan działania do państwa wymagań a każda impreza wymaga indywidualnej wyceny. Zapraszamy do kontaktu.

Zgodnie z życzeniem klienta animatorzy mogą wystąpić w okazjonalnych przebraniach lub w koszulkach firmowych.

atrado2 gcbaba

 

 

 

 

 

 

Oferujemy szeroki wachlarz usług dla najmłodszych, od najprostszych, często spotykanych na festynach: malujemy twarze, skręcamy balony, prowadzimy zabawy i konkursy dla dzieci i rodziców ze sceny.

choreo1zdj (6)

 

 

 

 

 

 

Ponadto nasi animatorzy prowadzą zabawy stolikowe z wykorzystaniem różnych mas plastycznych, zabawy z chustą i tunelem klanzy, eksperymenty.

 

hallo2 zdj

 

 

 

 

 

 

Każdemu organizowanemu przedsięwzięciu staramy się nadać temat, zgodnie z oczekiwaniami klienta.