PROJEKT „WSPARCIE RODZICÓW POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY – TWORZENIE NOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI W CENTRUM ROZWOJU DZIECKA BEREK!” RPDS.08.04.01-02-0109/18

W roku Żłobkowym 2018/2019  otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy – tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w Centrum Rozwoju Dziecka BEREK! (RPDS.0401-02-0109/18).” W ramach projektu planujemy utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez modernizację i doposażenie pomieszczeń żłobka, zapewnimy również utrzymanie miejsc żłobkowych poprzez współfinansowanie opieki w godzinach pracy żłobka, wyżywienia oraz opieki specjalistów.

Harmonogramy wsparcia:

harmonogram wsparcia styczen 2019

harmonogram wsparcia luty 2019

harmonogram wsparcia marzec 2019