WOLNE MIEJSCA W ŻŁOBKU OD WRZEŚNIA 2020 ROKU!

Szanowni Państwo,

Posiadamy jeszcze wolne miejsca do Żłobka na rok 2020/2021.

Rekrutacja odbywa się elektronicznie, poprzez stronę Gminy Wrocław. Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić wniosek na stronie:

https://nabor.pcss.pl/wroclaw/zlobek/start 

Na końcu wypełniania wniosku należy wybrać Żłobek do, którego starają się Państwo o przyjęcie dziecka.

Nasz Żłobek na rok 2020/2021 pozyskał dofinansowanie z Gminy Wrocław dla 64 dzieci. Kwota  dofinansowania przez Gminę to:

680 zł/dziecko/miesiąc.

Grupy wiekowe w Żłobku: 

20 tygodni – 12 miesięcy – 8 miejsc wolnych

12 miesięcy i 1 dzień – 24 miesiące – 4 miejsca wolne 

24 miesiące i 1 dzień – 36 miesięcy – 17 miejsc wolnych 

 

KOSZTY W ŻŁOBKU PONOSZONE PRZEZ RODZICA:

Opłata za pobyt dziecka w żłobku – 670 zł/ miesięcznie

Opłata za wyżywienie – 14 zł/dzień dieta podstawowa

15 zł/dzień dieta wegetariańska

15 zł/dzień dieta bezmleczna

16 zł/dzień dieta bezglutenowa

Zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą – 120 zł/ miesiąc (10 zł za jedne zajęcia trwające 30 min)

Wszelkie opłaty wnoszone są do 5. dnia każdego miesiąca z góry. W miesiącu następnym wszelkie zgłoszone nieobecności są uwzględniane w rozliczeniu i odejmowane od kwoty do zapłaty za catering.

Opłata wpisowa – 500 zł

W ramach czesnego dziecko będzie miało dostęp do takich zajęć jak: 

– język angielski

– Mały Odkrywca

– Rytmika

– Mam pięć zmysłów – zabawy ogólnorozwojowe

– Zajęcia oparte na ruchu rozwijającym Weroniki Sherborn

Zajęcia dodatkowe (nieobowiązkowe) to: 

– Logo harce –  zajęcia ogólnorozwojowe z elementami logopedii i logorytmiki dla najmłodszych. Celem spotkań jest wspieranie rozwoju mowy u maluszków. Będziemy ćwiczyć buzie, wzbogacać słownik czynny i bierny, zachęcać do komunikacji. Dodatkowo wykonamy trening słuchowy, zadbamy o rozwój dużej i małej motoryki, ale przede wszystkim będziemy się dobrze bawić. Zaśpiewamy, zatańczymy, pokażemy, opowiemy i zrobimy! Zajęcia prowadzone przez logopedę, polonistkę, terapeutę ręki z przygotowaniem pedagogicznym – mającą doświadczenie w pracy w Żłobkach od 4 lat.

– Teatr najmłodszych – zajęcia teatralne dla najmłodszych dzieci skupiające się na rozwoju dzieci poprzez zapoznawaniem ich z teatrzykiem, wierszykami, piosenkami – prowadzone przez aktora po szkole aktorskiej z uprawnieniami pedagogicznymi.

– Zabawy lewo- i prawo- półkulowe – zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych dzieci, zawierające elementy terapii SI, zabaw ruchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijające umiejętności i zdolności dzieci w zakresie fizycznym jak i psychicznym (mózg). Prowadzone przez specjalistę w dziedzinie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: biuro@berek.pl