Co daje dziecku przebywanie w grupie zróżnicowanej wiekowo w przedszkolu

O pracy z systemem grup zróżnicowanych wiekowo napisała pani Aleksandra Sałańska-Labisz, pedagog z wieloletnim doświadczeniem.

  • Grupa zróżnicowana wiekowo jest naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka; przypomina strukturę rodziny wielodzietnej. Przedszkolak nie uczy się tylko od równolatków, ale także od młodszych i starszych dzieci, tak jak dzieje się to w życiu.
  • Przebywanie w grupie mieszanej ma znaczący wpływ na rozwój społeczny dziecka, edukacja społeczna jest szybsza i skuteczniejsza. Dziecko ma możliwość zajmować coraz to inną pozycję społeczną, najpierw jest najmłodsze w grupie, z czasem najstarsze. Szybciej dostrzega i rozumie zróżnicowane potrzeby i zasady współżycia społecznego.
  • Dzieci zamiast rywalizować współpracują. Starsze dzieci uczą się akceptować fakt, że maluchy mogą czegoś nie wiedzieć lub nie radzić sobie z czymś. Starszaki stają się bardziej odpowiedzialne, kompetentne, czują się potrzebne, przez co wzrasta ich poczucie wartości i odpowiedzialności. Młodsze dzieci inspirują się dokonaniami starszych, nie czują się osamotnione, wiedzą, że mogą liczyć na starszych kolegów.
  • Adaptacja nowych dzieci przebiega szybciej i sprawniej. Nowym dzieciom łatwiej jest przyjąć grupowe zasady.
    Dzieci naturalnie uczą się zaangażowania i opiekuńczości wobec dzieci młodszych, ale również słabszych. Starszaki mają możliwość prezentowania swojej wiedzy.
  • Grupa zróżnicowana wiekowo ułatwia indywidualizację oddziaływań wychowawczych, nie tylko ze względu na wiek, ale także możliwości rozwojowe poszczególnych dzieci. W takiej grupie można uwzględnić wszelkie niedostatki bez wytykania ich i zwracania na nie uwagi.
  • Następuje naturalna i samoistna nauka postaw tolerancji, partnerstwa i współżycia w środowisku nie ograniczonym jedynie do rówieśników.