Rola zajęć muzycznych w żłobku

Zapraszamy do zapoznania z rolą zajęć muzycznych w żłobku, opisaną przez panią Magdę Ślęzak – muzykoterapeutkę

 

Jestem absolwentką Muzykoterapii wrocławskiej Akademii Muzycznej, rozpoczęłam także studia pedagogiczne na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna. Moją życiową pasją jest wywoływanie uśmiechu na dziecięcych buziach. Za sprawą nowych doświadczeń muzycznych i zabawy dźwiękiem, pomagam dzieciom odkryć drzemiący w nich potencjał. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów oraz nauki w Państwowej Szkole Muzycznej i Studium Aktorskim wraz z bogatym doświadczeniem zawodowym pozwalają mi na konstruowanie różnorodnych zajęć, dających dzieciom możliwość spontanicznych reakcji, swobodnego podróżowania w świat muzyki, odkrywania własnych talentów i pogłębiania muzycznej wrażliwości. Poprzez zabawę dzieci rozwijają muzykalność, poczucie rytmu, kształtują słuch, zdolności głosowe, a tym samym wzbogacają swoją wyobraźnię i kreatywność – wszystkie te umiejętności stanowią podstawy skutecznej i łatwej nauki w przyszłości. Prowadzone przeze mnie zajęcia łączą w sobie elementy zajęć tanecznych, ruchowych oraz muzykoterapii; inspirowane są licznymi metodami i programami pedagogicznymi (m in. Metoda Ruchu Rozwijającego, Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki, Metoda Wychowania Muzycznego C. Orffa, Pedagogika Zabawy).

ROLA ZAJĘĆ MUZYKOTERAPII W ŻŁOBKU

– umożliwiają obcowanie z utworami muzyki poważnej,

– pozwalają na odreagowanie emocji, wyzwala ich nieskrępowany przepływ, umożliwia spontaniczne

reakcje i ekspresję uczuć,

– uczą odpoczynku i relaksu,

– pomagają wyciszyć negatywne emocje i wyzwolić te pozytywne,

– usprawniają funkcje percepcyjno-motoryczne,

– uwrażliwiają na muzykę,

– uczą autoorientacji, świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego, świadomości przestrzeni

i działania w niej,

– uczą dzielenia przestrzeni z innymi dziećmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu,

– poprawiają kondycję psychofizyczną dziecka, przyczyniają się do wzrostu pozytywnego nastawienia

 

Na zajęciach oprócz ćwiczeń wykonywanych do utworów muzycznych wykorzystywane jest instrumentarium

Orffa, gitara klasyczna oraz śpiew. Wspólne muzykowanie otwiera możliwości wpływania na integrację

Muzyka to taka sztuka, która spośród wszystkich innych daje najwięcej możliwości rozwijania twórczych

zdolności dziecka. Wyostrza wrażliwości, rozwija wyobraźnię, uczy samodzielności oraz zaspokaja potrzebę

ekspresji. Muzyka kształtuje emocjonalność i osobowość dziecka.

Zajęcia muzykoterapii wspierają naturalny rozwój dziecka poprzez uwrażliwienie na różne elementy muzyki.

Łączą w sobie śpiew, grę na instrumentach, taniec i relaks muzyczny. Dzięki wspólnym improwizacją ruchowym

i instrumentalnym oraz muzycznym zabawom, dzieci mają okazję do rozwijania swojej kreatywności

i zdolności ogólnomuzycznych, mogą odkryć drzemiący w nich potencjał.