Projekt „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy – tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w Centrum Rozwoju Dziecka BEREK!”

Centrum Rozwoju Dziecka BEREK! Bogusława Nowiszewska realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy – tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w Centrum Rozwoju Dziecka BEREK!”.

Celem projektu jest wsparcie aktywizacji zawodowej 60 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie oraz utrzymanie 60 nowych miejsc opieki nad dziećmi.

Dofinansowanie projektu: 1.606.222,56 zł

 

projekt