zlobek-top

Żłobek

W ramach Centrum Rozwoju Dziecka Berek! działa Niepubliczny Żłobek nr 107. Znajduje się on na parterze siedziby. Żłobek został przystosowany do przyjęcia 61 dzieci – po 19 w starszych grupach, 23 w najmłodszej. Wszystkie miejsca są dofinansowane przez Gminę Wrocław.

Dzieci podzielone są wiekowo na 3 grupy:

  • maluchy – ( dzieci urodzone po 01.01.2016)
  • średniaki – (dzieci urodzone pomiędzy 07.2015 a 11.2015)
  • starszaki – (dzieci urodzone przed 11.2015)

W grupach pracuje ilość opiekunek dyktowana przez ustawę żłobkową – w grupie, gdzie znajdują się dzieci do 1 r. ż., jedna opiekunka przypada na każdą rozpoczętą piątkę dzieci. W grupach starszych jest to jedna opiekunka na 8 dzieci.
Od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 w żłobku realizowany był projekt „Żłobek – na dobry początek” finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu była aktywizacja rodziców bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
Od września 2015 roku jesteśmy dotowani przez Wydział Zdrowia Gminy Wrocław. Dofinansowanie na każde dziecko wynosi około 598,50 zł miesięcznie (w zależności od ilości dni roboczych w miesiącu; 2,85 zł za godzinę gotowości żłobka do przyjęcia dziecka pod opiekę).

W żłobku wdrożona jest norma HACCP. Przeszliśmy pomyślnie szereg kontroli zewnętrznych (m. in. z Państwowej Inspekcji Pracy czy Sanepidu), każdorazowo stosując się do drobnych zaleceń wydanych przez kontrolerów.
Świadczy to o wysokich standardach panujących w naszej placówce. Stale staramy się je podwyższać.

Zapraszamy do zapoznania się z opisami grup, planem dnia i zajęć tygodniowych, w zakładkach poszczególnych grup.

Koszty związane z pobytem w żłobku  – cennik 2016/2017

  • czesne – niezależnie od obecności dziecka – 505 zł/miesiąc
  • wyżywienie – 4 posiłki dziennie – zgodnie z zamówieniami na podstawie zgłaszanych nieobecności dziecka – 14 zł/dziennie; diety specjalne – wycena indywidualna,

 

Organem nadzorującym funkcjonowanie żłobków jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
Kontakt do organu nadzorującego:

Sekretariat
ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
III piętro, pok. 347, e-mail: wzd@um.wroc.pl

sekr. WZD tel. 071/777 77 60, fax: 071/777 79 94,