zlobek-top

Żłobek

W ramach Centrum Rozwoju Dziecka Berek! działa Niepubliczny Żłobek nr 107. Znajduje się on na parterze siedziby. Żłobek został przystosowany do przyjęcia 61 dzieci – po 19 w starszych grupach, 23 w najmłodszej. Wszystkie miejsca są dofinansowane przez Gminę Wrocław.

Dzieci podzielone są wiekowo na 3 grupy:

  • maluchy – od 20 tygodnia do 15 miesiąca życia,
  • średniaki – od 16 do 20 miesiąca,
  • starszaki – od 21 miesiąca do 3 roku życia.

W grupach pracuje ilość opiekunek dyktowana przez ustawę żłobkową – w grupie, gdzie znajdują się dzieci do 1 r. ż., jedna opiekunka przypada na każdą rozpoczętą piątkę dzieci. W grupach starszych jest to jedna opiekunka na 8 dzieci.
Od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 w żłobku realizowany był projekt „Żłobek – na dobry początek” finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu była aktywizacja rodziców bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
Od września 2015 roku jesteśmy dotowani przez Wydział Zdrowia Gminy Wrocław. Dofinansowanie na każde dziecko wynosi około 598,50 zł miesięcznie (w zależności od ilości dni roboczych w miesiącu; 2,85 zł za godzinę gotowości żłobka do przyjęcia dziecka pod opiekę).

W żłobku wdrożona jest norma HACCP. Przeszliśmy pomyślnie szereg kontroli zewnętrznych (m. in. z Państwowej Inspekcji Pracy czy Sanepidu), każdorazowo stosując się do drobnych zaleceń wydanych przez kontrolerów.
Świadczy to o wysokich standardach panujących w naszej placówce. Stale staramy się je podwyższać.

Zapraszamy do zapoznania się z opisami grup, planem dnia i zajęć tygodniowych, w zakładkach poszczególnych grup.

Koszty związane z pobytem w żłobku  – cennik 2016/2017

  • czesne – niezależnie od obecności dziecka – 325,50 zł/miesiąc lub 315 zł/miesiąc,
  • wyżywienie – 4 posiłki dziennie – zgodnie z zamówieniami na podstawie zgłaszanych nieobecności dziecka – 13 zł/dziennie; diety specjalne – wycena indywidualna,

 

Organem nadzorującym funkcjonowanie żłobków jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
Kontakt do organu nadzorującego:

Sekretariat
ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
III piętro, pok. 347, e-mail: wzd@um.wroc.pl
tel. +48 71 777 77 60, faks +48 71 777 79 94