Zebrania z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do żłobka

Rodzicom dzieci, które zostały zakwalifikowane do żłobka przypominamy o zebraniach, na których będą podpisywane umowy.

Zebrania odbędą się w poniedziałek i wtorek (27, 28 czerwca) o godz. 16. W celu sprawdzenia, w który dzień powinni Państwo przyjść, zapraszamy do sprawdzenia informacji na tablicy ogłoszeń w żłobku lub kontaktu z nami.

Na zebranie należy przygotować PESEL dziecka, własny dowód osobisty oraz numery dowodów osobistych, adresy, telefony wszystkich osób upoważnionych do odbierania dziecka ze żłobka (również drugiego rodzica/opiekuna).

Obecność rodzica na zebraniu jest obowiązkowa.