Rekrutacja uzupełniająca – Żłobek 2018/2019

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy – tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w Centrum Rozwoju Dziecka BEREK!”

RPDS.08.04.01-02-0109/18

informujemy, że nadal mamy wolne miejsca w grupach dla dzieci młodszych (rodzice powracający do pracy po urlopach macierzyńskich i rodzicielskich) – 10 miejsc. 

Zgodnie z regulaminem rekrutacji (do pobrania, także na dole strony) informujemy, że rekrutacja na w/w miejsca jest prowadzona w trybie stałym do czasu zapełnienia miejsc w Żłobku dla grupy docelowej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@berek.pl 

oraz zgłaszania się do Biura Żłobka w godzinach od 10:00 – 14:00 w celu złożenia formularzy rekrutacyjnych (do pobrania poniżej).

Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem oraz prosimy o zgłaszanie wypełnionych wniosków wraz ze stosownymi zaświadczeniami (w przeciwnym razie -wnioski nie będą przyjęte.) 

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji

formularz zgłoszeniowy dla uczestnika (rodzica)

formularz zgłoszeniowy (dziecko)