REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – WRZESIEŃ 2019 – ŻŁOBEK

Szanowni Państwo!

Od września w naszym Żłobku zwalniają się  miejsca dla dzieci w naszym Żłobku w ramach projektu  „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy – tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w Centrum Rozwoju Dziecka BEREK! (RPDS.0401-02-0109/18).”

Do wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnej zapraszamy rodziców/opiekunów powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i rodzicielskich oraz wychowawczych oraz osoby bezrobotne (warunkiem obligatoryjnym jest jeden z powyższych statusów na rynku pracy potwierdzony odpowiednim dokumentem).

WAŻNE: 

Mamy 6 miejsc dla dzieci urodzonych od  12.2017 do 03.2018 a roku (GRUPA LISKI)

Mamy 23 miejsca dla dzieci urodzonych od  04.2018 do 02.2019 roku (GRUPA JEŻYKI)

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji (do pobrania na dole strony) oraz uzupełnienie poniższych dokumentów rekrutacyjnych (2 formularze) i przyniesienie ich do biura zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji

data

opis

02.08.2019 – 06.08.2019 

(piątek-poniedziałek- wtorek)

Składanie formularzy rekrutacyjnych

GODZINY: 10:00 – 14:00

MIEJSCE: Biuro I piętro, ul. Gajowicka 114-116

07.08.2019 (środa) Wyniki rekrutacji – GODZINA 13:00 
28.08 – 29.08. 2019

30.08.2019

Rekrutacja uzupełniająca –

Składanie formularzy rekrutacyjnych

GODZINY: 10:00 – 14:00

MIEJSCE: Biuro, ul. Gajowicka 114-116

Wyniki rekrutacji – GODZINA 13:00 

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy (dziecko)

formularz zgłoszeniowy dla uczestnika (rodzica)

Regulamin rekrutacji