REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ŻŁOBKA

Szanowni Państwo!

 

Od sierpnia w naszym Żłobku zwalniają się 4 miejsca w projekcie  „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy – tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w Centrum Rozwoju Dziecka BEREK! (RPDS.0401-02-0109/18).”

Do wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnej zapraszamy rodziców/opiekunów powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i rodzicielskich oraz wychowawczych oraz osoby bezrobotne (warunkiem obligatoryjnym jest jeden z powyższych statusów na rynku pracy potwierdzony odpowiednim dokumentem).

WAŻNE: 

Mamy jedno miejsce dla dziecka urodzonego między 09.2016 a 07.2017 roku (GRUPA MISIE)

Mamy trzy miejsca dla dzieci urodzonych między 08.2017 a 12.2017 roku (GRUPA LISKI)

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji (do pobrania na dole strony) oraz uzupełnienie poniższych dokumentów rekrutacyjnych (2 formularze) i przyniesienie ich do biura zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji

data

opis

24.07 – 26.07.2019 

(środa-czwartek-piątek)

Składanie formularzy rekrutacyjnych

GODZINY: 10:00 – 14:00

MIEJSCE: Biuro I piętro, ul. Gajowicka 114-116

29.07.2019  Wyniki rekrutacji – GODZINA 13:00 
30.07 – 31.07. 2019

 

 

 

01.08.2019

Rekrutacja uzupełniająca –

Składanie formularzy rekrutacyjnych

GODZINY: 10:00 – 14:00

MIEJSCE: Biuro, ul. Gajowicka 114-116

Wyniki rekrutacji – GODZINA 13:00 

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy (dziecko)

formularz zgłoszeniowy dla uczestnika (rodzica)

Regulamin rekrutacji