Rekrutacja do żłobka na rok 2018/2019

AKTUALIZACJA – obecnie rekrutacja uzupełniająca- >>klik<<

 

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy – tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w Centrum Rozwoju Dziecka BEREK! (RPDS.0401-02-0109/18).” W ramach projektu planujemy utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez modernizację i doposażenie pomieszczeń żłobka, zapewnimy również utrzymanie miejsc żłobkowych poprzez współfinansowanie opieki w godzinach pracy żłobka, wyżywienia oraz opieki specjalistów.

Do wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnej zapraszamy rodziców/opiekunów powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i rodzicielskich oraz wychowawczych oraz osoby bezrobotne.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji (do pobrania na dole strony) oraz uzupełnienie poniższych dokumentów rekrutacyjnych (2 formularze) i przyniesienie ich do biura zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji

data

opis

02.10 – 04.10.2018 Składanie formularzy rekrutacyjnych

GODZINY: 10:00 – 14:00

MIEJSCE: Biuro, ul. Gajowicka 114-116

05.10.2018 Wyniki rekrutacji
15.10 – 18.10

 

 

 

 

19.10

Rekrutacja uzupełniająca –

Składanie formularzy rekrutacyjnych

GODZINY: 10:00 – 14:00

MIEJSCE: Biuro, ul. Gajowicka 114-116

 

Wyniki rekrutacji

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy (dziecko)

formularz zgłoszeniowy dla uczestnika (rodzica)

Regulamin rekrutacji