Rekrutacja do przedszkola na rok 2017/2018

 


 

Liczba pozostałych wolnych miejsc na rok 2017/2018: 9 

Wszystkich zainteresowanych rekrutacją do Publicznego Przedszkola CRD Berek! prosimy o dokładne zapoznanie z regulaminem.
Rekrutacja na pozostałe wolne miejsca odbywa się w systemie ciągłym – po złożeniu kompletu dokumentów dyrektor placówki decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola.

Za komplet dokumentów uważa się:

  • wypełniony formularz z rekrutacji, dostępny poniżej,
  • oświadczenia o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych z zawartą formułą  (napisane osobiście lub wg wzorów dostępnych poniżej),

Pliki do pobrania:

 

regulamin rekrutacji

formularz rekrutacyjny

oświadczenia do formularza rekrutacyjnego

Harmonogram rekrutacji:

Składanie przez rodziców formularzy oraz potrzebnych dokumentów upoważniających do wzięcia udziału  w rekrutacji do przedszkola na rok 2017/2018 na druku dostępnym na stronie internetowej oraz w biurze CRD Berek!  18.04.2017 – 28.04.2017
Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista przyjętych, lista nieprzyjętych) – wywieszone na tablicy ogłoszenie w CRD Berek! 10.05.2017
Potwierdzenie przez rodziców dzieci przyjętych wyboru Przedszkola CRD Berek! jako placówki dla ich dziecka od września 2017 roku przez złożenie formularza zgłoszenia dziecka do Przedszkola CRD Berek! 11.05.2017 -17.05.2017
Ogłoszenie zweryfikowanej listy przyjętych dzieci – wywieszona na tablicy ogłoszeń w CRD Berek! 18.05.2017
W przypadku wolnych miejsc – II nabór formularzy rekrutacyjnych 19.05.2017 – 31.05.2017
Wyniki drugiego naboru – wywieszone na tablicy ogłoszeń w CRD Berek! 02.06.2017
Potwierdzenie przez rodziców dzieci z listy przyjętych w II naborze 05.06.2017 – 12.06.2017
Ogłoszenie zweryfikowanej listy przyjętych podczas II naboru – wywieszona na tablicy ogłoszeń CRD Berek! 14.06.2017