Rekrutacja do przedszkola na rok 2016/2017

 

Jeśli dziecko zostało przyjęte do przedszkola, to w terminie do 7 dni należy złożyć potwierdzenie wyboru placówki:
Potwierdzenie wyboru placówki


 

Liczba pozostałych wolnych miejsc na rok 2016/2017: 9 

Wszystkich zainteresowanych rekrutacją do Publicznego Przedszkola CRD Berek! prosimy o dokładne zapoznanie z regulaminem.
Rekrutacja na pozostałe wolne miejsca odbywa się w systemie ciągłym – po złożeniu kompletu dokumentów dyrektor placówki decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola.

Za komplet dokumentów uważa się:

  • wypełniony formularz z rekrutacji, dostępny poniżej,
  • oświadczenia o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych z zawartą formułą  (napisane osobiście lub wg wzorów dostępnych poniżej),
  • dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych, zgodnie z regulaminem dostępnym poniżej.

Pliki do pobrania:

Formularz ze zgłoszenia dziecka do przedszkola

Oświadczenia o spełnianiu kryteriów

Regulamin rekrutacji na rok 2016/2017

 

Harmonogram rekrutacji:
7-21 marca – Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do żłobka na druku dostępnym na stronie internetowej oraz w biurze CRD Berek!
1 kwietnia – Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista przyjętych, lista nieprzyjętych) przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
1-8 kwietnia – Potwierdzenie przez rodziców dzieci z listy przyjętych wyboru Berka!
jako placówki dla ich dziecka od września 2016 roku przez złożenie
wniosku dostępnego na stronie internetowej oraz w biurze CRD Berek!
12 kwietnia – Ogłoszenie zweryfikowanej listy przyjętych
W przypadku wolnych miejsc – drugi nabór wniosków  12-22 kwietnia
Wyniki II naboru – 29 kwietnia
Potwierdzenie przez rodziców dzieci z listy przyjętych II naboru – 29 kwietnia – 6 maja
Ogłoszenie zweryfikowanej listy przyjętych II naboru – 10 maja