przedszkole

Przedszkole

W ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się 50% zdolności do uczenia się, dlatego naszym celem jest wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Priorytetem naszej działalności jest pobudzanie twórczej aktywność dzieci, rozwój intelektualny, motywowanie do samodzielnego uczenia się i rozwiązywania problemów. Stawiamy na otwarty i twórczy styl pracy. Dzieci traktujemy podmiotowo, z szacunkiem, darzymy je uwagą i opieką.
Współdziałamy z rodzicami, rzetelne i obiektywne przekazując informacje o postępach i trudnościach w rozwoju dziecka, jego predyspozycjach, zdolnościach i zainteresowaniach. Jesteśmy nastawieni na dialog, wspomaganie rodziców w sytuacjach wychowawczych.
Nauczyciele w naszej placówce poszerzają swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Uczenie się traktują jako proces trwający całe życie.

Publiczne Przedszkole Centrum Rozwoju Dziecka Berek! posiada status publicznej placówki od marca 2015 roku, prowadzoną przez osobę fizyczną Bogusławę Nowiszewską. Organem nadzoru jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Przedszkole znajduje się na pierwszym piętrze kamienicy ulokowanej blisko centrum miasta, w sąsiedztwie dwóch miejskich parków – Stanisława Tołpy i Edyty Stein. W pobliżu znajduje się Ogród Botaniczny, Ostrów Tumski i zabytkowa część miasta. Nasza lokalizacja pozwala nam na łatwy dostęp do miejskich zasobów kulturalno-edukacyjnych jak biblioteki, muzea, szkoły, zabytki architektury itp.

Przedszkole zostało przystosowane do przyjęcia 61 dzieci. Od września 2016 roku zostanie powiększone o kolejne 30 miejsc.
Dzieci podzielone są na 5 grup:

Grupa I – zerówka – 11 miejsc, nauczyciele: Emilia Kwoka, Aleksandra Sałańska-Labisz,

Grupa II – mrówki – grupa 3-latków – 18 miejsc, nauczyciele: Aleksandra Pisulla, Joanna Gruchalska,

Grupa III – krasnale – grupa mieszana wiekowo – 19 miejsc, nauczyciele: Natalia Cichocka, Agata Kowalczyk,

Grupa IV – biedronki – grupa mieszana wiekowo – 19 miejsc, nauczyciele: Agnieszka Baczyńska, Dominika Szczygieł,

Grupa V – smoki – grupa mieszana wiekowo – 23 miejsca, nauczyciele: Klaudia Potapczuk, Angelika Czajka.

 

Dzieci korzystają z bogatego programu dodatkowego. Wśród organizowanych przez nas zajęć można znaleźć język angielski, gimnastykę, zajęcia szachowe i gry logiczne, basen oraz okresowo teatrzyki. Oprócz tego do dyspozycji nauczycielek pozostają psycholog i logopeda, pomagający przy diagnozach.

Koszty związane z pobytem dziecka w przedszkolu:

  • czesne – przy podpisywaniu umowy rodzic deklaruje godzinę odbioru dziecka. Za każdą godzinę pomiędzy 12 a zadeklarowaną godzinę rodzic płaci 1 zł (przykładowo – deklaracja pobytu do godz. 16, w miesiącu który ma 20 dni roboczych to 4 godziny dziennie – 4 zł dziennie. Rodzic w takim miesiącu wpłaca 80 zł),
  • wyżywienie – 4 posiłki dziennie – zgodnie z zamówieniami na podstawie zgłaszanych nieobecności dziecka – 14 zł/dziennie,
  • opłata na Radę Rodziców – dobrowolna opłata, dzięki której organizujemy zajęcia dodatkowe dla dzieci (zgodnie z zasadą równego dostępu do zajęć) – sugerowana wysokość to 247 zł/miesięcznie.