przedszkole

Przedszkole

W ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się 50% zdolności do uczenia się, dlatego naszym celem jest wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Priorytetem naszej działalności jest pobudzanie twórczej aktywność dzieci, rozwój intelektualny, motywowanie do samodzielnego uczenia się i rozwiązywania problemów. Stawiamy na otwarty i twórczy styl pracy. Dzieci traktujemy podmiotowo, z szacunkiem, darzymy je uwagą i opieką.

W pracy z dziećmi kierujemy się metodą Thomasa Gordona – stosujemy techniki wychowania bez porażek. Wychodzimy z założenia, że  potrzeby dorosłych i dzieci są równie ważne; konflikty rozwiązywane są tak, by zaspokojone zostały potrzeby obu stron. Akceptujemy dziecko takim jakim ono jest – radzenie  sobie z różnicami wartości poprzez modelowanie, konsultację i komunikaty JA.
Współdziałamy z rodzicami, rzetelne i obiektywne przekazując informacje o postępach i trudnościach w rozwoju dziecka, jego predyspozycjach, zdolnościach i zainteresowaniach. Jesteśmy nastawieni na dialog, wspomaganie rodziców w sytuacjach wychowawczych.
Nauczyciele w naszej placówce poszerzają swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Uczenie się traktują jako proces trwający całe życie.

Publiczne Przedszkole Centrum Rozwoju Dziecka Berek! posiada status publicznej placówki od marca 2015 roku, prowadzoną przez osobę fizyczną Bogusławę Nowiszewską. Organem nadzoru jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Obecnie posiadamy miejsce dla 129 dzieci w 6 grupach. Na rok 2019/2020 bierzemy udział w elektronicznej rekrutacji na zasadach Gminy Wrocław. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i zasadami rekrutacji.

>> klik <<

Dzieci korzystają z bogatego programu dodatkowego. Wśród organizowanych przez nas zajęć można znaleźć język angielski z elementami muzyki, zajęcia muzyczno-ruchowe, gimnastykę, zajęcia szachowe i gry logiczne, małego odkrywcę. Prócz zajęć dodatkowych dzieci biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach, imprezach, warsztatach i piknikach. Organizujemy również wycieczki kulturalne (kino, teatr, muzea, NFM) oraz rekreacyjne (np. wioska indiańska, Skansen Rolny Golinowscy, ZOO, gospodarstwa agroturystyczne).

Do Państwa dyspozycji pozostają specjaliści na co dzień pracujący w naszym przedszkolu: psycholog i logopeda oraz fizjoterapeuci (terapii taktylnej jak i SI).

Koszty związane z pobytem dziecka w przedszkolu:

  • opłata za pobyt dziecka w przedszkolu  – przy podpisywaniu umowy rodzic deklaruje godzinę odbioru dziecka. Za każdą godzinę pomiędzy 12 a zadeklarowaną godzinę rodzic płaci 1 zł (przykładowo – deklaracja pobytu do godz. 16, w miesiącu który ma 20 dni roboczych to 4 godziny dziennie – 4 zł dziennie. Rodzic w takim miesiącu wpłaca 80 zł),
  • wyżywienie – 4 posiłki dziennie – zgodnie z zamówieniami na podstawie zgłaszanych nieobecności dziecka – 15 zł/dziennie – dieta podstawowa (dla dzieci uczulonych mamy do wyboru diety: bezmleczną, bezglutenową, wegetariańską – cena od 15zł/dzień do 17 zł/dzień)
  • opłata na program ogólnorozwojowy – opłata, dzięki której możemy zorganizować zajęcia dodatkowe dla dzieci ( wymienione powyżej), wycieczki jak i wydarzenia okolicznościowe. W ramach tej opłaty finansujemy wydatki związane również z zakupem zabawek, nowych książek, artykułów papierniczych, materiałów edukacyjnych, upominków dla dzieci na specjalne okazje (np. pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, dzień dziecka,zakończenie roku  itd.) Wszystkie powyższe zajęcia są realizowane w oparciu i zgodnie z zasadą równego dostępu do zajęć – sugerowana wysokość to 250 zł/miesięcznie.

Statut Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! :

>klik<<

Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu:

        >>klik<<