Podpisywanie umów – przedszkole

W dniach 22-25 sierpnia odbędzie się podpisywanie umów z rodzicami dzieci rozpoczynających i kontynuujących uczęszczanie do przedszkola od września 2016.

Między godziną 10 a 17 w biurze, na pierwszym piętrze, dostępne będą dokumenty do podpisania. Każdy rodzic/opiekun powinien posiadać upoważnienie drugiego rodzica/opiekuna do podpisania umowy i załączników w jego imieniu lub oboje rodziców powinno podpisać dokumenty. Dane, które będą potrzebne do wypełnienia dokumentów:

  • PESEL dziecka,
  • PESEL obojga rodziców (w przypadku osób bez PESELu – dowód tożsamości i jego numer),
  • numery dowodów osobistych obojga rodziców,
  • numery telefonów obojga rodziców,
  • adresy zamieszkania i zameldowania obojga rodziców,
  • imiona, nazwiska, numery dowodów osobistych, numery telefonów osób upoważnionych do odbioru dziecka.

 

Powyższe zasady dotyczą rodziców wszystkich dzieci, również tych uczęszczających wcześniej do CRD Berek! Bardzo prosimy o przygotowanie numerów dowodów osobistych do osób upoważnionych, gdyż podczas podpisywania dokumentów nie będą udostępniane poprzednio wypełniane dokumenty.