Rola fizjoterapeuty w żłobku

O roli fizjoterapeuty w żłobku napisała pani Natalia Dymała.Od chwili urodzenia przejawem życia jest ruch, jest bodźcem rozwojowym. Wg W. Gniewkowskiego aktywność ruchowa jest czynnikiem kształtującym człowieka i jego funkcje. Okres wczesnego dzieciństwa jest szczególnie ważny dla kształtowania motorycznego dziecka. Dlatego troska o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, o zapewnienie mu możliwości wszelkiego ruchu jest działaniem na rzecz szeroko pojętego zdrowia dziecka – zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego.
Fizjoterapeuta w żłobku stwarza warunki do aktywności fizycznej poprzez zabawy ruchowe, zwraca uwagę na poprawność wykonania. Poprzez częste powtarzanie,
dzieci z każdym tygodniem wiedzą jak należy wykonać dany ruch.
Dzięki możliwości pracy fizjoterapeuty z dziećmi w żłobku stosując profilaktykę zapobiegamy powstawaniem wad postawy i uczymy przyjmowania prawidłowych nawyków co dobrze rokuje w dalszym okresie rozwoju.

Nauka to zabawa
Zabawy ruchowe stanowią fizyczny bodziec do rozwoju motorycznego, stosowany w nich różny typ ruchu prowadzi do rozwoju fizycznego. Kształtują charakter, wolę, twórczą wyobraźnię, pamięć, pojęcia przestrzenne. Uczą samodyscypliny, zaradności, kojarzenia szczegółów, dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych. Rozwijają spostrzegawczość i zacieśniają więzi między dziećmi. Mogą być to zabawy swobodne  i organizowane, w których realizowany jest określony cel.
Realizowane zabawy ruchowe możemy podzielić na następujące kategorie:
• zabawy orientacyjno-porządkowe, które wyrabiają umiejętność oceny kierunku i odległości, orientację w przestrzeni, uczą biegania bez potrącania, omijania przeszkód;
• zabawy bieżne angażujące duże grupy mięśniowe, pobudzające krążenie, oddychanie;
• zabawy równoważne rozwijające zdolność utrzymania równowagi, uczące przekraczania przeszkód, działają mobilizująco na układ nerwowy;
• zabawy z czworakowaniem (raczkowaniem) działają na organizm wszechstronnie – tak na układ wegetatywny, jak i ruchowy;
• zabawy z elementem skoku i podskoku pobudzają krążenie i oddychanie;
• zabawy z elementami wspinania, ćwiczące sprawność pokonywania przeszkód;
• zabawy z elementem rzucania, chwytania, toczenia, celowania rozwijają zdolność oceniania kierunku i odległości;
• zabawy rytmiczno-ruchowe wpływające na ogólne usprawnienie ruchowe dzieci, wyrabiające poczucie rytmu, koordynację ruchową, ćwiczą oddech.
Sprawnie motorycznie dziecko łatwiej nawiązuje kontakt z rówieśnikami. Różnorodność form ruchowych ma wpływ na rozwój zdolności koordynacyjnych np. zdolność orientacji, koordynacji ruchowej, szybkość reakcji, równowagę, poczucie rytmu. Zabawy ruchowe rozwijają również zręczność rąk i umiejętności manipulacyjne. Pomaga tu zastosowanie w zabawach przyborów i pomocy.

Praktyka
Podczas zajęć w grupie śpiewamy piosenki, które angażują do pracy ręce, nogi oraz całe ciało. Mówimy wierszyki, masujemy piłeczkami stopy oraz dłonie. Przyjmujemy prawidłową postawę ciała w zarówno w siadzie jak i w staniu. Chodzimy po nierównym podłożu. Biegamy, skaczemy, czworakujemy-raczkujemy, rzucamy piłeczkami, ćwiczmy równowagę przechodząc przez przeszkody, ćwiczymy mięśnie brzucha. Wykorzystujemy takie przedmioty jak szarfy, piłeczki, piłki, puzzle piankowe, półkule.

Dzięki stałej pracy z fizjoterapeutą, dzieci mają szansę czerpać jak najwięcej radości i korzyści które daje im zabawa ruchowa. Wkroczyć w wiek przedszkolny z nawykami przyjmowania prawidłowej postawy ciała i chętnie uczestniczyć w zajęciach ruchowych.