O żłobku

W ramach Centrum Rozwoju Dziecka Berek! działa Niepubliczny Żłobek nr 107. Znajduje się on na parterze siedziby. Żłobek został przystosowany do przyjęcia 61 dzieci – po 19 w młodszych grupach, 23 w najstarszej.

Dzieci podzielone są wiekowo na 3 grupy:

 • maluchy – od 20 tygodnia do 15 miesiąca życia,
 • średniaki – od 16 do 20 miesiąca,
 • starszaki – od 21 miesiąca do 3 roku życia.

W grupach pracuje ilość opiekunek dyktowana przez ustawę żłobkową – w grupie, gdzie znajdują się dzieci do 1 r. ż., jedna opiekunka przypada na każdą rozpoczętą piątkę dzieci. W grupach starszych jest to jedna opiekunka na 8 dzieci.
Od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 w żłobku realizowany był projekt „Żłobek – na dobry początek” finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu była aktywizacja rodziców bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
Od września 2015 roku jesteśmy dotowani przez Wydział Zdrowia Gminy Wrocław.
Przeszliśmy pomyślnie szereg kontroli zewnętrznych (m. in. z Państwowej Inspekcji Pracy czy Sanepidu), każdorazowo stosując się do drobnych zaleceń wydanych przez kontrolerów.
Świadczy to o wysokich standardach panujących w naszej placówce. Stale staramy się je podwyższać.

 

Koszty związane z pobytem w żłobku

 • czesne – niezależnie od obecności dziecka – 325,50 zł/miesiąc,
 • program terapeutyczno-rozwojowy – niezależnie od obecności dziecka, nieobowiązkowy (deklaracja wg umowy) – 124,50 zł/miesiąc,
 • wyżywienie – 4 posiłki dziennie – zgodnie z zamówieniami na podstawie zgłaszanych nieobecności dziecka – 12 zł/dziennie,
 • wpisowe – płatne jednorazowo, do 3 dni od podpisania umowy – 450 zł.

Tygodniowy plan zajęć w żłobku

 • Poniedziałek – zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą,
 • Wtorek – zajęcia ogólnorozwojowe z psychologiem,
 • Środa – gimnastyka buzi i języka z logopedą,
 • Czwartek – rytmika z muzykoterapeutą,
 • Piątek – język angielski.