Krasnale – 3 do 5 lat

Krasnale to mieszana grupa trzy i cztero-latków, w której jest 19 dzieci (12 dziewczynek i 7 chłopców). Grupa składa się z dzieci, które uczęszczały na zajęcia do żłobka jak i dzieci, które pojawiły się w placówce edukacyjnej po raz pierwszy. Nauczycielki w tej grupie pracują w oparciu wiele metod dydaktycznych, jednak wiodące są:
Czytanie globalne – metoda nauczania czytania dzieci w wieku przedszkolnym według Glena Domana. Metoda globalna polega na nauce czytania od „czytania bez liter”, poprzez rozpoznawanie wyrazów jako całości. Dzieci w wieku przedszkolnym mają, bowiem znakomitą pamięć i zapamiętywanie wyrazów jako całości przychodzi im z nadzwyczajną łatwością. Kiedy maluch uczy się czytać, nie tylko umiejętność posuwa się wielkimi krokami, lecz również rozwija się jego ciekawość, myślenie i zainteresowanie, które wpływają na wzrost inteligencji. W okresie przedszkolnym uwaga dziecka skupia się jedynie na rzeczach najbardziej rzucających się  w oczy. Głównym celem nauki czytania metodą globalną jest dla nas, przede wszystkim wprowadzenie dzieci w świat słowa pisanego, zainteresowanie ich słowem pisanym oraz stymulacja rozwoju umysłowego, po przez etapy: wizytówki – wyposażenie sali, nazywanie świata – pojedyncze słowa oraz proste wyrażenia dwu wyrazowe, proste zdania oraz poznawanie poszczególnych liter w wyrazach.
Biorąc pod uwagę dość duże zróżnicowanie dzieci w grupie zarówno pod względem rozwojowym jak i edukacyjnym nauczycielki zdecydowały się na Metodę dobrego startu (MDS) Marty Bogdanowicz. Założeniem metody dobrego startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji ciała i przestrzeni. Metoda ta służy rozwijaniu aktywności umysłowej dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Usprawnia psychomotorykę, a tym samym lepsze funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym jak również znacząco wpływa na przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania. Zajęcia prowadzone MDS zawsze są dostosowane do możliwości dzieci, ich potrzeb edukacyjnych.