Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu

02.01.2017 rozpoczynamy realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu. Dzieci wezmą udział w poniższych zajęciach:

-gimnastyka korygująca

-język angielski

-kolorowe nutki, spotkania z muzyką

-etyka z elementami filozofii

-zabawy logiczne

-zabawy taneczno-pantomimiczne

-warsztaty teatralne

-mały odkrywca – nauka o świecie

-terapia taktylna

harmonogram zajęć dla dzieci

 

Rozpoczynamy również zajęcia dla kadry pedagogicznej przedszkola. Kadra weźmie udział w poniższych zajęciach:

-komunikacja w pracy z grupą dzieci z problemami rozwojowymi

-metoda Original Play

-gimnastyka mózgu wg Dennisona I i II

-dziecko w grupie

harmonogram zajęć dla nauczycieli