Biedronki – 2,5 do 3 lat

Biedronki to najmłodsze dzieci w naszym przedszkolu. W grupie jest 11 dzieci w tym 5 dziewczynek i 6 chłopców. Wszystkie dzieci są w przedziale wiekowym 2,5 – 3 lata. Najważniejszym celem w grupie Biedronek jest wspieranie rozwoju naszych podopiecznych w radosnej i pozytywnej atmosferze. Zwracamy więc, taką samą uwagę na kształtowanie nawyków, systemu wartości i postaw, jak i na osiąganie wyników dydaktycznych. Program nauczania polega na efektywnej stymulacji dzieci. Wykorzystuje on najnowsze osiągnięcia pedagogiczne, łączy w sobie elementy wielu metod edukacyjnych. Treści programowe przekazywane są dzieciom w formie zabawy, która wzbudza w nich pozytywne emocje i radosne przeżycia. Jedną z głównych metod, które wykorzystywane są w grupie dzieci najmłodszych jest metoda KLANZY, odwołuje się do pedagogiki zabawy poprzez rozwijanie potencjału twórczego dzieci, wyzwalanie aktywności  własnej w atmosferze wzajemnej akceptacji i zrozumienia. Główne założenia tej metody to przekonanie o możliwościach rozwojowych każdego dziecka, w oparciu o dobre relacje i umiejętność współpracy w podejmowanych pozytywnych działaniach przez grupę. Pedagogika zabawy wykorzystuje urozmaicone propozycje, które mogą uatrakcyjnić tradycyjne nauczanie i wychowanie dzieci:
– zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia
– zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest
– zabawy ułatwiające wprowadzenie tematu, pozwalające poznać odczucia, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania innych
– gry dydaktyczne, polegające na przedstawieniu określonych treści w formie problemu i poszukiwanie rozwiązań;
– gry dyskusyjne, polegające na analizowaniu określonego problemu, z włączeniem doświadczenia;
– metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej;
– działania parateatralne, wykorzystanie gry z podziałem na role;
– zabawy umożliwiające samoocenę, poznanie własnej wartości i spontanicznych zachowań;
– zabawy integrujące dużą grupę, wspólna aktywna zabawa bez podziału na bawiących się i obserwatorów, bez rywalizacji.