BABY SWAP

Centrum Rozwoju Dziecka Berek! zaprasza na pierwszy organizowany BABY SWAP. Odbędzie się on już 22 listopada 2015 r.

Celem BABY SWAP jest umożliwienie rodzicom i opiekunom wymiany przedmiotów, którymi dzieci się już nie bawią, ubrań, z których już wyrosły itp.

Zasady BABY SWAP określa dostępny poniżej regulamin.

Regulamin BABY SWAP

 1. Organizatorem BABY SWAP jest Centrum Rozwoju Dziecka Berek!
 2. Celem BABY SWAP jest stworzenie możliwości do wymiany ubrań i akcesoriów dziecięcych wszystkim zainteresowanym.
 3. Wymianie podlegają: odzież, obuwie, dodatki, akcesoria, kosmetyki (nie otwierane), zabawki dla dzieci oraz akcesoria, kosmetyki (nie otwierane) i odzież dla kobiet w ciąży.
 4. Wszystkie rzeczy przyniesione na wymianę powinny być wyprane i bez uszkodzeń.
 5. Organizator nie odpowiada za styl, wzory i kolory przyniesionych rzeczy.
 6. Każdy uczestnik może przynieść dowolną ilość rzeczy do wymiany.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia odzieży niewypranej, uszkodzonej oraz niezadbanych akcesoriów.
 8. Rzeczy wymienia się bezgotówkowo zgodnie z zasadą „sztuka za sztukę”.
 9. Rzeczy oddane na wymianę łączone są w jedną pulę. W dzień wymiany każda osoba, która oddała do niej rzeczy, może odebrać liczbę talonów odpowiadającą liczbie przyniesionych wcześniej do wymiany rzeczy.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników wymiany.
 11. Udział w imprezie oznacza akceptację przedstawionych zasad.
 12. Wszystkie przedmioty do wymiany należy dostarczyć do siedziby CRD Berek! (ul. B. Prusa 9) w wyznaczone dni:
 • wtorek 10.11 oraz 17.11 od godz. 12:00 do 15:00
 • czwartek 12.11 oraz 19.11 od godz. 14:00 do 17:00
 1. BABY SWAP odbędzie się 22 listopada w godz. 12:00-16:00.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego